Migrering til Azure

Overvejer I at migrere jeres integrationer til Azure? Det kan føles svært at overskue en migrering af integrationer – særligt hvis kompleksiteten på det eksisterende er stor. Er jeres virksomhed klar til at rive plastret af?

En indledende analyse og kortlægning af de eksisterende integrationer kan aflive nogle af bekymringerne og rammesætte den tekniske tilgang.

Fra BizTalk til Azure
Hvis jeres virksomhed har en BizTalk-løsning i dag – formodentlig opbygget over en årrække, så oplever I måske at nutidens krav til integration udfordrer jer. Måske endda at BizTalk bliver en hæmsko mere end end hjælp? I så fald er I ikke meget anderledes en andre BizTalk-kunder og heldigvis er der en vej frem.

BizTalks første version kom i 2000 og produkt udvilklede sig til sine peak år i 2006-2010 til den suverænt bedste integrationsplatform på markedet. I mange år forblev BizTalk stadig best-of-breed, men sidenhen blev den indhentet og hurtigt kørt bagud af dansen.
BizTalk, en asynkron pub-sub platform, var tænkt i en vandfaldsalderen, hvor IT-projekter var platformmononolitter – kun relevant for de mest tekniske specialister.

Det er uundgåeligt at migreringen til Azure kommer til at ske for alle BizTalk-platforme. Tilgæld er tidspunktet vigtigt. Som virksomhed skal I overveje timing og tilgang.

Hvornår er det rigtige tidspunkt så for jeres virksomhed?

Et migreringsprojekt bør være drevet af et forretningsvendt projekt. Måske er I i gang med udskiftning af ERP? Måske møder I krav om API’er, realtid eller eventbaserede integrationer. Aktuelle cases og behov er gode trækheste i udrulningen af jeres nye Azure Integrationsplatform. En vellykket migrering starter bedst i et pilotprojekt for at validere arkitektur, arbejdsgang og værktøj – helt i tråd med Azures modulære opbygning. På bagkant heraf, kan I migrere jeres eksisterende platform.

greb Integration har succesfuld erfaring helt tilbage fra de første BizTalk til Azure migreringer, hvor BizTalk i enterprise-størrelser er blevet migreret til Azure for så at lukke BizTalk helt ned. Den erfaring kan være afgørende for jeres virksomhed, hvis I overvejer at migrere til Azure.