API

Har jeres virksomhed målsætninger indenfor digital tilstedeværelse og services? API’er er en hjørnesten i digitalisering, og det bringer jeres virksomheds produkter og services i spil på en sikker og effektiv måde.

API-strategi – Hvad tilbyder jeres virksomhed?
Hvad tilbyder jeres virksomhed kunderne? Svaret skal kunne findes i et API.

Man kan tænke på API’er som jeres virksomheds digitale evne. API’er er en digital ‘tænd-sluk’-knap til jeres forretning – et sortiment af services og data som jeres kunder sikkert og simpelt kan tilkoble sig. API’er tilbyder anno 2021 – i et self-service mindset – teknologi og arbejdsform der sætter fart på integrationsarbejdet.

En effektiv API-strategi en hjørnesten i digitalisering, og den har større potentiale end blot at indramme forretningsprocesser. Ofte inspirerer fede API’er til bedre og hurtigere forretninger hos jeres kunder og partnere. Jeres evne til at udstille og publicere data, status, indsigt kan omsættes til markedsfordele for virksomheder omkring jer. Det gør jer ikke bare effektive som samarbejspartner, men også særlig attraktiv fordi I understøtter forretning for andre.

Hvordan kommer man I gang? I kan gravist opbygge en mere API-drevet arkiktektur med distribuerede ansvarsområder som er naturligt forankrede i forretningsfunktionalitet. Interessenter accepterer og tager først rigtig ejerskab på integrationen, når sammenhængen mellem forretnings- og applikationsproces bliver tydelig, og når det sker, så løftes eksekveringsevnen i jeres virksomhed.

Det fede ved API’er I kan starte i det små – mærke effekten – og dernæst skalere på baggrund af jeres erfaringer.

API og Microservices
Azure Integration Services er microservices helt ind i hjertet. I modsætning til de monolitære platforme, så er Azure en modulær byggekasse bestående af et omfattende katalog af integrationsservices – et katalog som Microsoft fortsat investerer massivt i og som kun bliver større og stærkere. Jeres virksomhed får en stærk microservice arkitektur, når I sammensætter disse værktøjer rigtigt.

Med Microservices har du stærke services som du kan genbruge på tværs af dine integrationer. Alle jeres funktionaliteter – også selvom du skal sende en EDI-fil via FTP – er indkapslet i HTTP-baserede services. Når I opbygger jeres virksomheds sine egne digitale services, så lever de som API’er og indgår i jeres microservice-arkiktektur. Via afkobling, ensretning, skalerbarhed, og cross-platform sikrer disse services et solidt fundament for jeres integration.